Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-061-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 05-May-2016
Data e skadimit: 11-May-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi i shtëpizave me Inventar(perde,perde gome,tavolina,qilima,frigorifer etj)
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (7).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje koliba sa inventara ( zavese, gumene zavese , stolovi, tepisi , frižider itd)
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: