Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-063-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 10-May-2016
Data e skadimit: 12-May-2016
Titulli i shpalljes: Organizimi i trajnimeve për Qendrën e Këshillimit të Karrierës
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizacija treninga za centar savetovanja za karijeru
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: