Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-074-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 11-May-2016
Data e skadimit: 16-May-2016
Titulli i shpalljes: Furnizim me uniforma për maturant për gradim
B05 Njoftim per Kontrate (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevenja maturanta sa uniforma za promocija
B05 Obavestenje o Ugovoru (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: