Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-059-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 12-May-2016
Data e skadimit: 23-May-2016
Titulli i shpalljes: “Renovimi i ngrohjes së Biblotekës “Hivzi Sylejmani “si dhe renovime të tjera sipas nevojës "
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Zagrevanje Renoviranje biblioteke " Hivzi Sulejmani " i ostale neophodne renoviranje "
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: