Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-081-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-May-2016
Data e skadimit: 06-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve mjekësore të QMU-së.
B05 Njoftim per Kontrate kornize-Mirembajtja dhe servisimi i pajisjeve mjekesore te QMU- se.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Odrzavanje i servisiranje medicinske opreme u UMC
B05 Obavestenje o Ugovoru-Odrzavanje i servisirnje medicinske opreme UMC.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: