Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-033-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-May-2016
Data e skadimit: 27-May-2016
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirëmbajtja e aparaturës mjekësore në QKMF dhe njësitë e saja
Nr. 616 16 033 221Servisimi dhe mirëmbajtja e aparaturës mjekësore në QKMF dhe njësitë e saja.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje i odrzavanje medicinske opreme u KCPM i njene jedinice
Nr. 616 16 033 221 Servisiranje i odrzavanje medicinske opreme u KCPM i njene jedinice.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: