Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-083-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 16-May-2016
Data e skadimit: 08-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me barna dhe material shpenzues mjekësor për QKMF-në dhe QMU-në
B05 Njoftim per Kontrate kornize- Furnizimi me barna.docx
Notice Title: Supply of medicines and medical material expendable FMCH and EMC.
B05 Contract Notice-Supplies of medicines and medical material expendable for FMCH and EMC.docx
Titula Nabavke: Nabavka lekova i potrosnog medicinskog materiala za KCPM i UMC.
B05 Obavestenje o Ugovoru Snabdevanje lekovima.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: