Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-038-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 18000000-9
Data e publikimit: 18-May-2016
Data e skadimit: 01-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me uniforma verore për stafin e BPZ-së”
B54 NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Leto uniforma snabdevanje osoblja BPZ je”
B54 OBAVEÅ TENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X