Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-089-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2016
Data e skadimit: 09-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi i qerdhes ne lagjen Sofalia
Formulari i ri Nr. 616 16 089 521 Rikonstruimi i qerdhes ne lagjen Sofalia.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rekonstrukcija, predškolska ustanova u naslju Sofalia
serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: