Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-078-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2016
Data e skadimit: 26-May-2016
Titulli i shpalljes: Pjesa artistike për 1 Qershorin ditën e fëmijëve
B05 Njoftim per Kontrate (10).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Umetnicki deo za prvi (1)jun- dan dece
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: