Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-090-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 20-May-2016
Data e skadimit: 13-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Ndërtimi i kanalizimit fekal,rruga për Llukar ,faza I”
Njoftim per kontratë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja kanalizacionog sistema , Llukar nacin , faza I "
B05 Obavestenje o Ugovoru 22.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: