Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-093-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-May-2016
Data e skadimit: 04-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i Infrastrukturës në Zllatar
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: Construction of Infrastructure in Zllatar
B05 Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Izgradnja infrastrukture u Zllatar
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: