Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-049-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-May-2016
Data e skadimit: 04-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me 10(dhjete ) aparate automatike per nxjerrjen e dokumenteve te gjendjes civile E-KIOSK-nepermes lizingut”
B10.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Dostaviti deset ( 10) automatski aparat za izdavanje licnih dokumenata putem E - KIOSK – zakup”
B10 Obaveštenje o Otkazivanju za aktivnost nabavke.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: