Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-073-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 26-May-2016
Data e skadimit: 06-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Ndërtimi i rrugës Perandori Justinian përball Katedrales -Prishtinë “-punë shtesë
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (7).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta preko puta katedrale car Justinijan u Prištini " ekstra - rad
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: