Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-083-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 26-May-2016
Data e skadimit: 08-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me barna dhe material shpenzues mjekësor për QKMF-në dhe QMU-në
616 16 083 111 Njoftim per informata shtese Furnizim me barna dhe material mjekesor per QKMF dhe QMU.docx
Notice Title: Supply of medicines and medical material expendable FMCH and EMC.
616 16 083 111 Template for correction Supply of medicines and medical material expendable FMCH and EMC .docx
Titula Nabavke: Nabavka lekova i potrosnog medicinskog materiala za KCPM i UMC.
616 16 083 111 Obavestenje ododatnim informacijama Nabavka lekova i potrosnog medicinskog materiala za KCPM i UMC .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: