Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-097-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 27-May-2016
Data e skadimit: 17-Jun-2016
Titulli i shpalljes: : Rindertimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekundare si dhe rindërtimi, sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekundare.
Kornizë Nr. 616 16 097 521 Rindertimi%2c sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekundare si dhe rindërtimi%2c sanimi i kanalizimeve fekale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Obnova , rekonstrukcija primarnog i sekundarnog kanalizacionog sistema i obnovu , rekonstrukciju i proširenje nekoliko sporednih puteva na teritoriji opštine Priština "
Nr. 616 16 097 521 Obnova %2c rekonstrukcija primarnog i sekundarnog kanalizacionog sistema i obnovu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: