Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-096-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 31-May-2016
Data e skadimit: 27-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Rregullimi I oborreve dhe tereneve sportive
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: Landscaping and sports terrains
B05 Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Regulacija sportski tereni i dvorišta
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: