Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-051-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 31-May-2016
Data e skadimit: 13-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja, riparimi i rrugëve rurale dhe parkingut ne zonën industriale
Nr. 616 16 051 521 B08 Njoftim per dhenie te kontrates -Mirëmbajtja%2c riparimi i rrugëve rurale dhe parkingut ne zonën industriale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje , popravka puteva i parkinga u industrijskoj zoni
Nr. 616 16 051 521 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Održavanje %2c popravka puteva i parkinga u industrijskoj zoni.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: