Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-025-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 31-May-2016
Data e skadimit: 11-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Ngritja e vendkalimeve per kembesore”-Ritender
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Uspostavljanje pjesackih prelaza “-Ponevlenje
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: