Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-071-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Jun-2016
Data e skadimit: 20-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Dezinfektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore
Nr. 616 16 071 221Dezinfektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dezinfekcija i deratizacija obrazovnih institucija
Nr. 616 16 071 221 Dezinfekcija i deratizacija obrazovnih institucija.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: