Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-063-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 09-Jun-2016
Data e skadimit: 16-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Organizimi i trajnimeve për Qendrën e Këshillimit të Karrierës
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizacija treninga za centar savetovanja za karijeru
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: