Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-104-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 16-Jun-2016
Data e skadimit: 21-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me mobile (karriga) për qendrën për këshillim në karriere
B05 Njoftim per Kontrate (3) (7).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka mobilne ( stolica ) za karijerno savetovanje centar
B05 Obavestenje o Ugovoru (2) (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: