Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-104-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 20-Jun-2016
Data e skadimit: 21-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me mobilje (karriga) për qendrën për këshillim në karrier
B54 NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka mobilne ( stolica ) za karijerno savetovanje centar
B54 OBAVEÅ TENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: