Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-064-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Jun-2016
Data e skadimit: 01-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Pastrimi dhe bartja e mbeturinave si dhe rehabilitimi i lokacioneve pas largimit te mbeturinave
Nr. 616 16 064 521 B08 Njoftim per dhenie te kontrates -Pastrimi dhe bartja e mbeturinave si dhe rehabilitimi i lokacioneve pas largimit te mbeturinave.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Cišc´enje i transport otpada i sanacija deponija nakon odlaska
Nr. 616 16 064 521 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Cišc´enje i transport otpada i sanacija deponija nakon odlaska.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: