Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-107-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Jun-2016
Data e skadimit: 19-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i objekteve të Kujdesit Primar Shëndetësor në Prishtinë
shqip.docx
Notice Title: The physical security of objects of Primary Health Care in Prishtina
anglisht.docx
Titula Nabavke: Fizicko obezbedenje zgrada Primarne zdravstvene nege u Prištini
serb.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: