Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-070-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Jun-2016
Data e skadimit: 07-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi, instalimi dhe rregullimi i kater pikave te sistemit tealarmit publik
Nr. 616 16 070 121 Furnizimi%2c instalimi dhe rregullimi i kater pikave te sistemit tealarmit publik.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka , montaža i podešavanje cetiri tacke sistema javnog tealarmit.
Nr. 616 16 070 121 Nabavka %2c montaža i podešavanje cetiri tacke sistema javnog tealarmit.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: