Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-112-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 08-Jul-2016
Data e skadimit: 02-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e semaforëve, invertorëve dhe pajisjeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës .
B05 Njoftim per Kontrate (16).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje semafora , invertora i akusticne opreme za slepe u gradu Prištini .
B05 Obavestenje o Ugovoru (7).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: