Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-085-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 14-Jul-2016
Data e skadimit: 23-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve në shkollat “Avni Rrustemi, Rilindja, Tefik Canga, F.S.Noli-Zllashë, F.S.Noli-Viti. Azemi Salihu”
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Transport ucenika snažno i nastavnika u školama " Avni Rustemi , renesanse , Tefik Canga , F.S.Noli - Zllashe , F.S.Noli godinu. Azzam Saleh
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: