Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-058-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 19-Jul-2016
Data e skadimit: 28-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me uniforma – veshmbathje për punëtorët administrativ të Komunës dhe për punëtorët e kuzhinës
Furnizimi me uniforma – veshmbathje për punëtorët administrativ të Komunës dhe për punëtorët e kuzhinës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje sa uniformama - odec´a za administrativnih radnika opštine i radnika u kuhinji
Snabdevanje sa uniformama - odec´a za administrativnih radnika opštine i radnika u kuhinji.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: