Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-096-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-Jul-2016
Data e skadimit: 01-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Rregullimi I oborreve dhe tereneve sportive
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: Landscaping and sports terrains
CONTRACT AWARD NOTICE.docx
Titula Nabavke: Regulacija sportski tereni i dvorišta
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: