Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-123-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 21-Jul-2016
Data e skadimit: 01-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Organizimi i koncertit te Dua Lipës
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizacija koncerta Dua Lipa
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: