Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-027-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Jul-2016
Data e skadimit: 01-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Punimi, furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark
b11 Njoftim per anulimine dhenjse se kontrates Dardania 616 16 027 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada,snabdevanje i montiranje antipark stubova
B11 Obaveštenje o Otkazivanja Dodelu Ugovora Dardania 616 16 027 521.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: