Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-116-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Jul-2016
Data e skadimit: 29-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me Pianino i Shkollës së Muzikës “Prenk Jakova”
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka muzicku školu Pianino " Prek Jakova "
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: