Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-126-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 29-Jul-2016
Data e skadimit: 22-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me inventar dhe mjete didaktike për qerdhen Zogjët në Sofali
B05 Njoftim per Kontrate i korigjuar.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Inventara i nastavna ponuda alata za pilec´e Sofali kerdhen
B05 Obavestenje o Ugovoru-popravljen.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: