Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-033-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 01-Aug-2016
Data e skadimit: 11-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirëmbajtja e aparaturës mjekësore në QKMF dhe njësitë e saja Lloto III
b11 Njoftim per anulimine dhenjse se kontrates Dardania 616 16 033 221.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje i održavanje medicinske opreme na FMC i njene jedinice II bazen
B11 Obaveštenje o Otkazivanja Dodelu Ugovora Dardania 616 16 033 221.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: