Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-108-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 03-Aug-2016
Data e skadimit: 22-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Furnizim me naftë dhe derivate te naftës për Komunën e Pejës-Ritender
085 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: Supply of oil and petroleum products to the Municipality of Peja - Retenders
B05 Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Nabavka nafte i naftnih derivata u opštini Pec´ Ritender
B05 Obavestenje o Ugovoru 085.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: