Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-064-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 03-Aug-2016
Data e skadimit: 13-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Matjet dhe shqyrtimet e sistemeve te tokezimeve dhe rrufepritesve ne Ndertesat Qeveritare
Matjet dhe shqyrtimet e sistemeve te tokezimeve dhe rrufepritesve ne Ndertesat Qeveritare.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Merenja i mišljenja uzemljenje i gromobrani sistema u zgradama vlade
Merenja i mišljenja uzemljenje i gromobrani sistema u zgradama vlade.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: