Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-110-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 05-Aug-2016
Data e skadimit: 15-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Trajtimi i Qenve endacak në Komunën e Prishtinës
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Tretman pasa lutalica u opštini Priština
B10 OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: