Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-103-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Aug-2016
Data e skadimit: 19-Aug-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi i Shkollave me paisje kabinetike-LLoto III
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT (1) (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Škola nabavka opreme u radionicama-Bazen III
B10 OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: