Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-133-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 10-Aug-2016
Data e skadimit: 05-Sep-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me toner për printer,ploterë dhe aparate fotokopjuese”
B05 Njoftim per Kontrate furnizim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Toner za štampace , skenere i fotokopir "
B05 Obavestenje o Ugovoru furnizim.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: