Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-099-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 10-Aug-2016
Data e skadimit: 22-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e Elektrikes në Shkolla
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: Maintenance on electric Schools
B08 Contract Award Notice.docx
Titula Nabavke: Održavanje na elektricnim školama
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: