Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-135-4-2-1
Lloji i kontratës: 4 - Konkursi i projektimit
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim mbi konkurs projektimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Aug-2016
Data e skadimit: 15-Sep-2016
Titulli i shpalljes: Konkurs projektimi – Lokalet afariste ne zonën historike
Nr. 616 16 135 421 Konkurs projektimi – Lokalet afariste ne zonën historike.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nacrte - Prostorije u istorijskom prostoru
Nr. 616 16 616 135 421 Nacrte - Prostorije u istorijskom prostoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: