Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-141-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Aug-2016
Data e skadimit: 12-Sep-2016
Titulli i shpalljes: Përshtatshmëria e tokës për prodhimtari dhe rekomandimet e masave agroteknike – zonimit të tokave bujqësore
Formulari i ri Nr 616 16 141 221 Përshtatshmëria e tokës për prodhimtari.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pogodnost zemljišta za proizvodnju agro- tehnickih mera i preporuka - zoniranje poljoprivrednog zemljišta
Nr. 616 16 141 221 Pogodnost zemljišta za proizvodnju agro- tehnickih mera i preporuka.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: