Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-072-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Aug-2016
Data e skadimit: 03-Sep-2016
Titulli i shpalljes: Implementimi i projektit Bllok pas Blloku në Bregun e Diellit
B52 Njoftimi per nenshkrim te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Implementacija projekta blok iza bloka u “Suncani breg”
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: