Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-111-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 24-Aug-2016
Data e skadimit: 05-Sep-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujti atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin MAT në lagjen Kalabria
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A
CONTRACT AWARD NOTICE.docx
Titula Nabavke: Izgradnja armirano-betonske kolektora za uklanjanje atmosferskih ujti i kanalizacionih cevi na putu na reci u susedstvu Calabria MAT
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: