Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-130-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Aug-2016
Data e skadimit: 02-Sep-2016
Titulli i shpalljes: “Inventarizimi i këndeve te leximit”
B54 NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE (4).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Citanje angles inventar
B54 OBAVEŠTENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X