Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-027-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 15-Sep-2016
Data e skadimit: 27-Sep-2016
Titulli i shpalljes: Punimi, furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark
Nr. 616 16 027 521 B08 Njoftim per dhenie te kontrates - Punimi%2c furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark - ritenderim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Proizvodnja , isporuka i montaža šipova antipark
Nr. 616 16 027 521 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Proizvodnja %2c isporuka i montaža šipova antipark - ponovljen tendera.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: