Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-137-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Sep-2016
Data e skadimit: 26-Sep-2016
Titulli i shpalljes: Organizimi i festivalit nderkombëtarë të valleve “Ylberi i Prishtinës”2016
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizacija Medunarodnog festivala "Duge Prištine " 2016
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: