Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-122-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Sep-2016
Data e skadimit: 03-Oct-2016
Titulli i shpalljes: Projekti Inçizimet gjeodezike të hapsirave të përbashkta Banesore
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: snimci projekta za zajednicki prostor geodetske stanovanje
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: