Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-131-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 30-Sep-2016
Data e skadimit: 10-Oct-2016
Titulli i shpalljes: Renovimi i garazhës së NK Trafikut Urban
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: NK garage renovation of Urban Traffic
B08 CONTRACT AWARD NOTICE.docx
Titula Nabavke: FK garaža renoviranje gradskog saobrac´aja
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: